+66(0)2646-2555
Biz Concierge|บิส คอนซีเอจ สำนักงานพร้อมใช้ครบวงจร ใจกลางสุขุมวิท

News and Promotion

PROMOTION

Self Storage ใจกลางเมือง คืออะไร??

Biz Self Storage คือธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บของทรัพย์สินและสิ่งของโดยอยู่ในรูปแบบของตู้ล็อคเกอร์ ห้องเก็บกระเป๋า ห้องเก็บของ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ #พื้นที่เช่าเก็บของหรือ #ห้องเช่าเก็บของส่วนตัว โดยสามารถเช่าได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเป็นรายปีได้

ลงทะเบียนขอรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก >>

Biz Self Storage

News and Promotion

PROMOTION
Self Storage ใจกลางเมือง คืออะไร??
Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/biz-concierge.com/httpdocs/newpromotion_detail/index.php on line 289

Biz Self Storage คือธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บของทรัพย์สินและสิ่งของโดยอยู่ในรูปแบบของตู้ล็อคเกอร์ ห้องเก็บกระเป๋า ห้องเก็บของ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ #พื้นที่เช่าเก็บของหรือ #ห้องเช่าเก็บของส่วนตัว โดยสามารถเช่าได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเป็นรายปีได้

ลงทะเบียนขอรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก >>

Biz Self Storage

BIZ CONCIERGE

6th Floor
The Trendy Building
Sukhumvit 13 Bangkok
10110 Thailand

TEL:+66(0)85 918 8872


FAX:+66(0)2646 2555


Copyright © 2015 www.biz-concierge.com All Rights Reserved. Designed by POLARDEVGROUP

BIZ CONCIERGE

6th Floor
The Trendy Building
Sukhumvit 13 Bangkok
10110 Thailand

TEL: +66(0)85 918 8872

FAX:+66(0) 2646 2555

Copyright © 2016 www.biz-concierge.com All Rights Reserved. Designed by POLARDEVGROUP
sitemap Terms and Conditions